4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisikit

Een belangrijk hulpmiddel voor het de Plotter binnen het Crisismanagementteam (CMT) is het informatieverwerkend systeem van Crisicom: 'Crisikit'.

In crisissituaties gaat het vrijwel nooit om een tekort aan informatie, maar juist om een overstelpende hoeveelheid informatie die in korte tijd op je af komt. Het CMT zal alle beschikbare informatie evalueren, prioriteiten aan toekennen, acties op uitzetten en de voortgang van die acties bewaken. Bovendien zal alle belangrijke informatie steeds direct met elkaar moeten worden gedeeld binnen het team, wil men het overzicht blijven houden en taken goed verdelen. Het is voor ieder CMT dan ook van cruciaal belang dat in- en uitgaande informatie wordt gestructureerd, gerubriceerd en centraal beschikbaar wordt gemaakt.

In het crisisteam wordt de beschikbare informatie voortdurend geëvalueerd. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld, acties uitgezet en wordt informatie met anderen, zowel in- als extern, gecommuniceerd.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht