Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisisoefening

Een logisch vervolg op de CMT-training op het oefencentrum in Amersfoort is een crisisoefening bij u op locatie. U brengt het geleerde uit de training in praktijk binnen uw eigen organisatie. Vooraf zal met u de inhoud van de training en de leerpunten worden afgestemd.

De simulatie kan worden afgesloten met een mediaconfrontatie waarbij de woordvoerder wordt geïnterviewd voor het televisiejournaal door een 2-mans ENG-ploeg.

Support

In de maatwerk crisisoefening bestaat de mogelijkheid om ook (delen van) de achterban als supportteams van de scenariohouders mee te laten oefenen. Dit heeft 3 belangrijke voordelen:

  1. het verhoogt het realisteitsgehalte van de simulatie
  2. het geeft duidelijkheid over de onderlinge verwachtingen tijdens een crisis
  3. het bevordert de samenwerking en communicatie tussen crisisteam en support.

Bij een Maatwerk Crisissimulatie Klantlocatie (MCK) is het zeer efficiënt om aansluitend het schaduwteam dezelfde simulatie te laten draaien. Tegen weinig meerkosten haalt u zo het hoogste rendement uit de dag. Ook kan eenzelfde team tweemaal hetzelfde scenario draaien. Men wordt meteen, aansluitend, in de gelegenheid gesteld 'lessons learned' toe te passen in de tweede simulatie.

Voor meer informatie belt u met Arnold van Dam, Sr. consultant crisismanagement, op 06 1162 0311.

Lees het uitgebreide artikel van de heer Kleijne op pagina 3 en van de heer Meijers op pagina 6 in onderstaande speciale uitgave door Meander Medisch Centrum in het kader van de grootschalige evacuatie februari 2011.

'Je draait op adrenaline, maar je moet af en toe ook even lucht hebben.'

'Als bestuurder denk je wel eens: Zijn al die rampenoefeningen nu nodig? Er gebeurt toch nooit iets. Als je eenmaal voor zo’n noodsituatie staat, ben je zo blij dat je vaak hebt geoefend.'
Cees Meijers, lid Raad van Bestuur

'We hebben geconstateerd dat Meander Medisch Centrum door het vele oefenen in crisissituaties terdege is voorbereid op dergelijke grootschalige operaties.'
Drs. Jan Kleijne, voorzitter Raad van Bestuur

(Bron: Meander Medisch Centrum)


Het vertonen van een gefingeerd -maar uiterst realistisch- televisiejournaal is een goed begin van een crisissimulatie. Het is dé manier om het hele team direct bij de simulatie te betrekken en hen “in de oefening te krijgen”. Voor een dergelijk fake journaal bieden wij verschillende mogelijkheden: van eenvoudig tot uitgebreid en met overschakeling naar een “reporter ter plaatse”.

In Hilversum in een professionele tv-studio waar dagelijks programma's worden opgenomen, neemt Crisicom deze journaals op. Met ondersteuning van professionals en alle noodzakelijke equipment.

Social media
Social media zijn niet meer weg te denken in een crisis. Een crisisteam kan te maken krijgen met confronterende berichten op
diverse internetfora. In onze realistische crisissimulaties werken wij eveneens met gefingeerde social media berichten die bij het crisisteam
binnenkomen via een scherm in de crisisruimte. De berichten, die specifiek voor de betreffende simulatie worden opgemaakt, volgen het
maatwerkscenario en zijn samengesteld uit meer dan 20 actuele social media sites en news sites.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht