Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisissimulatie voor ziekenhuizen

Crisisbeheersing in de zorgsector: Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Er liggen wettelijke verplichtingen om een adequate en goed ingerichte crisisorganisatie te hebben en te houden.

Een belangrijk onderdeel in deze voorbereidingen is het opleiden, trainen en oefenen (OTO). In het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: 'De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises', staan, voor de zorgsector, duidelijke normen voor het voorbereiden op continuïteit van zorg tijdens crisissituaties.

In de OTO Toolkit worden in paragraaf 4.5, hoofdstuk 4 Organisatie van de structuur in de preparatiefase, de raakvlakken met de BHV-organisatie beschreven. 'Het behoeft geen betoog dat een dergelijke organisatie, die voornamelijk gericht is op interne calamiteiten, betrokken wordt bij externe of gecombineerde calamiteiten (opgeschaalde zorg). In veel gevallen kan de BHV als expert (adviseur) in het crisisteam vertegenwoordigd zijn'.

Crisicom is, met de voor de zorgsector relevante producten en diensten, opgenomen in de OTO-catalogus.

U kunt rekenen op een deskundige en bovenal ervaren partner wanneer het gaat om de opzet, inrichting en instandhouding van uw interne crisisorganisatie, in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Samen met u werken wij graag aan het écht laten werken van de interne crisisorganisatie, mede door inzet van realistische oefeningen. Ervaren is beleven is eigen maken.

Eveneens kunnen wij behulpzaam zijn bij de opzet van het ZiROP-plan en de implementatie hiervan. Ook hierbij zijn wij in staat uw organisatie te oefenen met zeer realistische en belevingsgerichte simulaties.

Meer informatie vindt u op de website van het OTO Kennisportaal.


Voor de samenwerking van verschillende sleutelafdelingen heeft Crisicom een ketenoefening voor de acute as ontwikkeld.

Iedere afdeling die hierin betrokken is, wordt gelijktijdig met de andere betrokken afdelingen geoefend. Doordat de doorstroom van patiënten onafhankelijk vanuit de regie wordt geregeld, ontstaan er gen wachttijden in de doorvoer. Alle afdelingen zijn gelijktijdig aan het werk.

Op deze manier trainen wij in één dagdeel gelijktijdig tot wel zes verschillende teams (SEH, AOA, ICC, OK, CBT en OBT).

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht