4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisisoefening

Een logisch vervolg op de CMT-training op het oefencentrum in Amersfoort is een crisisoefening bij u op locatie. U brengt het geleerde uit de training in praktijk binnen uw eigen organisatie. Vooraf zal met u de inhoud van de training en de leerpunten worden afgestemd.

De simulatie kan worden afgesloten met een mediaconfrontatie waarbij de woordvoerder wordt geïnterviewd voor het televisiejournaal door een 2-mans ENG-ploeg.

Support

In de maatwerk crisisoefening bestaat de mogelijkheid om ook (delen van) de achterban als supportteams van de scenariohouders mee te laten oefenen. Dit heeft 3 belangrijke voordelen:

  1. het verhoogt het realisteitsgehalte van de simulatie
  2. het geeft duidelijkheid over de onderlinge verwachtingen tijdens een crisis
  3. het bevordert de samenwerking en communicatie tussen crisisteam en support.

Bij een Maatwerk Crisissimulatie Klantlocatie (MCK) is het zeer efficiënt om aansluitend het schaduwteam dezelfde simulatie te laten draaien. Tegen weinig meerkosten haalt u zo het hoogste rendement uit de dag. Ook kan eenzelfde team tweemaal hetzelfde scenario draaien. Men wordt meteen, aansluitend, in de gelegenheid gesteld 'lessons learned' toe te passen in de tweede simulatie.

Voor meer informatie belt u met Arnold van Dam, Sr. consultant crisismanagement, op 06 1162 0311.

Lees het uitgebreide artikel van de heer Kleijne op pagina 3 en van de heer Meijers op pagina 6 in onderstaande speciale uitgave door Meander Medisch Centrum in het kader van de grootschalige evacuatie februari 2011.

'Je draait op adrenaline, maar je moet af en toe ook even lucht hebben.'

'Als bestuurder denk je wel eens: Zijn al die rampenoefeningen nu nodig? Er gebeurt toch nooit iets. Als je eenmaal voor zo’n noodsituatie staat, ben je zo blij dat je vaak hebt geoefend.'
Cees Meijers, lid Raad van Bestuur

'We hebben geconstateerd dat Meander Medisch Centrum door het vele oefenen in crisissituaties terdege is voorbereid op dergelijke grootschalige operaties.'
Drs. Jan Kleijne, voorzitter Raad van Bestuur

(Bron: Meander Medisch Centrum)


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht