Bestaat het ideale crisismanagementteam?

Veel crisisteamleden stellen terecht de vraag: ‘bestaat het ideale crisisteam?’ Ons antwoord is dan: ‘Nee én ja’.. Nee, omdat crises per definitie elke keer een andere context hebben, met andere in- en externe betrokkenen, andere tijden, andere nieuwswaarde, enzovoort. Ook een ideaal samengesteld en getraind team kan door al deze (en meer) variabelen, niet als voorspeld reageren.
Maar ook Ja! want een ideaal samengesteld team kent elkaars sterke en zwakke punten, ook onder spanning van een crisis. Daar is het Crisicompass voor. Een ijzersterk instrument dat snel en helder de denkstijlen van de teamleden in kaart brengt. En daarmee kunt u elkaars gedrag behoorlijk nauwkeurig voorspellen! En het maakt de teamleden flexibel, om te schakelen naar de denkstijl van de ander waardoor soepel en effectief wordt samengewerkt. Er is immers vaak geen tijd te verliezen tijdens een crisis.

Een voorbeeld: Albert & Saskia

Van de 21 (!) te meten denkstijlen nemen we de denkstijl Weg Van en Naartoe. Belangrijk is de notie dat er géén goed of fout bestaat. Het is de manier waarop iemands denken is georganiseerd en hoe hij/zij informatie filtert. Een ‘fabrieksinstelling’ zou je kunnen zeggen.

                                    Weg Van  Naartoe
Saskia, voorzitter            35%        75%
Albert, lid crisisteam        65%        45%

Naartoe
Saskia is gericht op het bereiken van doelen, en al haar acties (gedrag/communicatie) laten dit zien. Zij formuleert, verbaal en non-verbaal, datgene wat tijdens de crisis voor elkaar moet komen. Wat er gedaan moet worden. Dit leidt tot aandacht voor doelen. Centraal staat het volbrengen van iets wat gewenst is, een waarde bevrediging. Het maakt dat Saskia gemotiveerd is om te realiseren. Zij kan gefocust blijven op haar doelen, ook als er van alles misgaat. Ze stapt (met deze score té) gemakkelijk over problemen heen. Met het concentreren op doelen gaat de kracht van het stellen van prioriteiten gepaard alsook het in kaart brengen van de gewenste situatie. Problemen en obstakels worden direct in doelen omgezet. De keerzijde is dat Saskia verbaasd kan zijn als dingen fout gaan, want dat ontgaat haar soms.

Weg Van
Albert is lid van hetzelfde crisismanagement team maar heeft weleens de naam dat hij overal ‘beren op de weg ziet’. Zijn denkstijl Weg Van leidt tot een gerichtheid op problemen; het maakt dat hij alert is op bedreigingen. Hij praat dan ook vaak over wat hij niet wil. Hij is gemotiveerd om problemen/bedreigingen te voorkomen of te omzeilen. Hij gebruikt  woorden als vermijden, niet, nee, mijden, nooit. Hij weet vaak direct wat het probleem is, stelt direct prioriteiten en ziet zeker niet in eerste instantie wat het doel is. Dit leidt regelmatig tot ergernissen bij de collega’s. Het in kaart brengen van problemen, probleemdefiniëring, dan wel het opsporen van risico’s zijn echter wel kwaliteiten behorend bij een crisis. En daarom is Albert het best in situaties waar aandacht voor problemen belangrijk is.

Effectief gebruik
Dit nu van elkaar wetende geeft Saskia ruimte aan Albert om zijn eigen belangrijke bijdrage te geven op specifieke momenten. Het hele team profiteert hiervan en het leidt ook tot aandacht voor problemen die er nog niet zijn maar heel wel mogelijk onderdeel van de crisis gaan uitmaken. De collega’s ergeren zich niet meer aan Albert maar vragen hem nu speciaal om even mee te denken. Albert snapt dat hij een onbedoeld ‘negatief’ effect kan hebben met zijn manier van denken en communiceren. Hij weet nu dat er naar hem geluisterd wordt en voelt zich niet meer persoonlijk aangevallen als hem gevraagd wordt om het kort te houden.

Deskundige trainer/consulent in huis

Crisicom heeft een eigen consultant (met licentie) in huis. Een deskundige die zowel ervaring heeft met crisisteams, crisis en het meten en toelichten van denkstijlen. Een ideaal team werkt samen met maar één doel. Uw organisatie en de crisis op de best mogelijke manier door zwaar weer loodsen. Daar past flexibiliteit, open communicatie, snel schakelen, vakmanschap en samenwerken bij. Voorkom ergernissen en gebruik de kennis van de denkstijlen.

Hoe werkt Crisicompass? In 3 eenvoudige stappen:

1.    U geeft de e-mailadressen van de teamleden aan ons door.

2.    U ontvangt een link in uw email en vult het wetenschappelijk onderbouwde interview in (ongeveer 45 minuten), waar en wanneer het u uitkomt.

3.    U plant een dagdeel, op elke locatie mogelijk, waarin de rapportages met de persoonlijke denkstijlen in teamverband worden toegelicht.

Kennis van (elkaars) denkstijlen maakt een goed team tot een ideaal team!

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top