Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Business Continuity Management

Bij iedere crisis speelt de bedreiging of uitval van de kritische bedrijfsprocessen een rol.

Wat de oorzaak van de crisis ook is, het Business Continuity Plan (BCP) zal worden geactiveerd. Hierin staat beschreven wat nodig is om de de kritische bedrijfsprocessen zo snel mogelijk te herstarten. Het is als het ware het 'Plan B' dat klaar ligt in tijden van crisis.

Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat zij hun bedrijfscontinuïteit veilig moeten stellen. Een calamiteit vormt vrijwel altijd een directe bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, om nog maar niet te spreken van ‘de ramp na de ramp’.

Hierdoor krijgen bedrijven claims, treden directies terug en lopen sterke merknamen een forse deuk op. Reputaties raken beschadigd en nog erger: het algemene vertrouwen neemt af.

Hoe goed u ook bent voorbereid op dreigingen als een cyberaanval, een natuurramp, het uitvallen van alle ICT-systemen of het niet kunnen betreden van uw pand door welke omstandigheid dan ook, als organisatie staat u voor een enorm grote uitdaging wanneer een incident of calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.


Business Continuity Management gaat over het identificeren van uw belangrijkste producten en diensten.

Wat zijn de grootste risico’s? En welke risico’s (financieel, imago, juridisch, fysiek, IT) vindt u, maar vinden óók uw leveranciers en afnemers, wel en niet acceptabel?  Welke zijn de meest urgente activiteiten om door te kunnen gaan met het aanbieden van uw diensten en producten aan zowel klanten als leveranciers? Maar ook richting het personeel en de financieel betrokkenen?

Business Impact Analyse (BIA)

Als de BIA is voltooid, volgt het vastleggen van plannen en strategieën die u in staat zullen stellen uw bedrijfsvoering snel en effectief te herstellen en voort te zetten, ongeacht de aard en grootte van de verstoring. BCM geeft een solide kader om op te leunen in tijden van crisis en zorgt voor stabiliteit en veiligheid.

Business Continuity Plan (BCP)

Op basis van de uitkomsten van de BIA wordt het BCP opgesteld. De meest kritisch bedrijfsprocessen zijn beschreven compleet met hun Maximaal Toelaatbare Uitvalsduur (MTU) en Maximaal Toelaatbare Dataverlies (MTD).

In het BCP is tevens het uitwijkplan opgenomen. Voor grote en complexe organisaties bestaat specifieke tooling voor het opzetten, uitvoeren en borgen van BCM in de organisatie. Contact onze collega Arnold van Dam Sr. Consultant Crisismanagement en vraag om advies.

Top 10 grootste bedreigingen: een cyberaanval wordt door bedrijven opnieuw als de meest grote bedreiging ervaren. Dit blijkt uit het laatste Horizon Scan Report 2017, uitgegeven door het Business Continuity Institute (BCI) in samenwerking met BSI (British Standards Institution).

88% van de organisaties zijn ofwel ‘zeer betrokken’ of ‘bezorgd’ over de mogelijkheid van een cyberaanval. De dreiging van een data-inbreuk blijft op de tweede plaats (81%), terwijl ongeplande IT- en telecomuitval op de derde plaats blijft staan (80%). Voor het eerst in de zesjarige geschiedenis van de studie, is de dreiging van onzekerheid rond de invoering van nieuwe wetten en regels de lijst met de top tien business continuity problemen binnengekomen.

Deze externe gebeurtenissen onderstrepen de onderlinge verwevenheid van de risico's en tonen de noodzaak voor bedrijven om daarmee rekening te houden en dienovereenkomstig te plannen.

De mondiale Top 10 bedreigingen 2017 voor de continuïteit van het bedrijf zijn:
1. Cyberaanval
2. Schending Data
3. Ongeplande IT- en telecomuitval
4. Beveiligingsincident
5. Slecht weer
6. Onderbreking netstroom
7. Daad van terrorisme
8. Supply chain verstoringen
9. Beschikbaarheid van belangrijke vaardigheden
10. Nieuwe wet- en regelgeving

Voor de eerste keer sinds de enquête is gehouden, is ook gevraagd welke verstoringen de respondenten in het voorgaande jaar daadwerkelijk hebben ondervonden. De resultaten toonden aan dat negen bedreigingen in de top 10, waarover organisaties bezorgd zijn, ook in de top 10 van de lijst met storingen voorkomen. Ongeplande IT- en telecomuitval kwam binnen op nummer 1, gevolgd door een onderbreking van de netstroom en vervolgens een cyberaanval. Inbreuk kwam uit op de achtste plaats.

(Bron: HorizonScan 2017 van The BCI)

De Nederlands/Belgische afdeling van The BCI was 26 september  2016 te gast bij Crisicom in Amersfoort.

50 BCM professionals van gerenommeerde organisaties waren aanwezig. Peter Schenk (Nederlandse Spoorwegen) en Roeland de Koning (Capgemini) verzorgden twee BCM-presentaties.

'A tour at Crisicom was part of the event. This was a good opportunity to get an impression what it means to train and support organisations in crisis management.'

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht