Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Imago

Sleutel tot succes
Bijna 65 procent van de communicatiedirecteuren of CCO’s wereldwijd ziet ervaring met crisismanagement als de sleutel tot succes.

Zo blijkt uit de jaarlijkse enquête, The Rising CCO IV, uitgevoerd door het wereldwijde wervings- en selectiebureau Spencer Stuart en Weber Shandwick. Dit is een verdubbeling sinds de eerste editie van de enquete in 2007, toen slechts 33 procent van de CCO’s crisismanagement als succesfactor noemde.

Belangrijkste succesfactor voor communicatiedirecteuren is de ervaring in crisismanagement.
• 71 procent van CCO’s werd de afgelopen twee jaar geconfronteerd met een aanval op de reputatie van hun bedrijf
• Driekwart van de CEO’s is betrokken bij het oplossen van een crisis
• Sociale Media doen meer goed dan kwaad in tijden van crisis

Een crisis brengt grote kosten met zich mee voor de organisatie die erdoor getroffen wordt.
Een crisis te boven komen kost gemiddeld 15 maanden. 74 Procent van de CEO’s spendeert tijd aan het bestrijden van een crisis. Een dergelijke crisissituatie kost veel extra zorgen en werk: er is 60 procent meer media-aandacht, 51 procent meer controle door overheid en de terugval in moreel van werknemers stijgt tot 42 procent.

70 procent van de internationale CCO’s gaf aan dat hun onderneming in de afgelopen twee jaar met een reputatiebedreiging te maken kreeg. Het is dan ook geen verrassing dat 65 procent stelt dat het verbeteren van de bedrijfsreputatie hun hoogste prioriteit is.


Sociale media zijn het snelst groeiende communicatiemiddel voor CCO’s wereldwijd.

Waar in 2010 slechts 33 procent van de CCO’s wereldwijd zegt voorbereid te zijn op een bedreiging via sociale media is dat tegenwoordig 40 procent. Volgens 46 procent van de CCO’s liggen sociale media niet aan de basis van alle crises waarmee CCO’s vandaag de dag geconfronteerd worden. Slechts 7 procent van de CCO’s geeft aan dat de crises waarmee zij geconfronteerd zijn in de afgelopen 2 jaar ontstond via sociale media-platformen.

Zelfs wanneer sociale media een rol spelen in het ontstaan van de crisis, bleken ze vaker een instrument om de crisis op te lossen dan een middel om de crisis te doen escaleren.”

“Volgens het onderzoek zal het belang van sociale media nog sterk toenemen, wat een aanzienlijke impact zal hebben op het budget van bedrijfscommunicatie. Het stemt me hoopvol dat CCO’s over de hele wereld sociale media steeds vaker gebruiken om een crisis te controleren en daarmee de kans op reputatieschade verkleinden.”, aldus Dr. Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist bij Weber Shandwick.

• Noord-Amerikaanse CCO’s voelen zich het best voorbereid om een online bedreiging voor de bedrijfsreputatie (op sociale media) aan te pakken.
 • In de verschillende regio’s zijn de verwachtingen van het senior management uiteenlopend. In Noord-Amerika moeten CCO’s bedreven zijn in sociale media, terwijl hun collega’s in Europa zich over de bedrijfsreputatie moeten ontfermen. In Azië ligt de klemtoon op positieve berichtgeving in de media.
• Positieve berichtgeving in de media en werknemersbetrokkenheid worden in de drie regio’s als belangrijkste criteria gegeven voor de evaluatie van de effectiviteit van hun communicatie. Voor de CCO’s in de VS is de mening van hun CEO een belangrijk aanvullend criterium. Europese CCO’s hechten veel waarde aan het meten van de naamsbekendheid en attitudes. Voor de Aziatische CCO’s is het winnen van prijzen en erkenning belangrijk.
• Noord-Amerikaanse CCO’s lijken hun communicatie-afdeling onvoldoende te mobiliseren om hun MVO-initiatieven kenbaar te maken, in vergelijking met hun Europese of Aziatische collega’s.

Over het onderzoek
The Rising CCO onderzoekt in hun vierde jaarlijkse editie de rol, verantwoordelijkheden en meningen van de CCO’s in de grootste organisaties wereldwijd met 142 deelnemers binnen bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. De meerderheid van de respondenten werkt voor een Fortune 500 bedrijf. Het onderzoek werd online uitgevoerd van januari tot maart 2012.

(Bron: Weber Shandwick Nederland)

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht