>> Niet goed voorbereid zijn op een crisis, brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.

Business Continuity Management (BCM) Bedrijfscontinuïteit

Hoe goed u ook bent voorbereid op dreigingen als een cyberaanval, een natuurramp, het uitvallen van alle ICT-systemen of het niet kunnen betreden van uw pand door welke omstandigheid dan ook, als organisatie staat u voor een enorm grote uitdaging wanneer een incident of calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.

Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat zij hun bedrijfscontinuïteit veilig moeten stellen. Een calamiteit vormt vrijwel altijd een directe bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, om nog maar niet te spreken van ‘de ramp na de ramp’. Hierdoor krijgen bedrijven claims, treden directies terug en lopen sterke merknamen een forse deuk op. Reputaties raken beschadigd en nog erger: het algemene vertrouwen neemt af.

Bedrijven met een crisisplan en een bedrijfscontinuïteitsplan zijn veerkrachtig. Zij hebben hun business geanalyseerd en weten wat de essentiële zaken zijn. Minstens zo belangrijk: zij moeten de plannen dan wel regelmatig oefenen en testen. Voor organisaties zonder plan kan een incident uitmonden in een catastrofe.

Meer informatie ontvangen

Wat zijn uw primaire bedrijfsprocessen, wat zijn de grootste risico’s? En welke risico’s (financieel, imago, juridisch, fysiek, IT) vindt u, maar vinden óók uw leveranciers en afnemers, wel en niet acceptabel? Business Continuity Management gaat over het identificeren van uw belangrijkste producten en diensten. Welke zijn de meest urgente activiteiten om door te kunnen gaan met het aanbieden van uw diensten en producten aan zowel klanten als leveranciers? Maar ook richting het personeel en de financieel betrokkenen?
Als de Business Impact Analyse (BIA) is voltooid, volgt het vastleggen van plannen en strategieën die u in staat zullen stellen uw bedrijfsvoering snel en effectief te herstellen en voort te zetten, ongeacht de aard en grootte van de verstoring. BCM geeft een solide kader om op te leunen in tijden van crisis en zorgt voor stabiliteit en veiligheid.

De uitvoering van bedrijfshulpverlening, crisismanagement en bedrijfscontinuïteit vereist plannen die als broer en zus met elkaar verbonden dienen te zijn.

>> Niet goed voorbereid zijn op een crisis, brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.

Business Continuity Management (BCM) Bedrijfscontinuïteit

Hoe goed u ook bent voorbereid op dreigingen als een cyberaanval, een natuurramp, het uitvallen van alle ICT-systemen of het niet kunnen betreden van uw pand door welke omstandigheid dan ook, als organisatie staat u voor een enorm grote uitdaging wanneer een incident of calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.

Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat zij hun bedrijfscontinuïteit veilig moeten stellen. Een calamiteit vormt vrijwel altijd een directe bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, om nog maar niet te spreken van ‘de ramp na de ramp’. Hierdoor krijgen bedrijven claims, treden directies terug en lopen sterke merknamen een forse deuk op. Reputaties raken beschadigd en nog erger: het algemene vertrouwen neemt af.

Bedrijven met een crisisplan en een bedrijfscontinuïteitsplan zijn veerkrachtig. Zij hebben hun business geanalyseerd en weten wat de essentiële zaken zijn. Minstens zo belangrijk: zij moeten de plannen dan wel regelmatig oefenen en testen. Voor organisaties zonder plan kan een incident uitmonden in een catastrofe.

Meer informatie ontvangen

Wat zijn uw primaire bedrijfsprocessen, wat zijn de grootste risico’s? En welke risico’s (financieel, imago, juridisch, fysiek, IT) vindt u, maar vinden óók uw leveranciers en afnemers, wel en niet acceptabel? Business Continuity Management gaat over het identificeren van uw belangrijkste producten en diensten. Welke zijn de meest urgente activiteiten om door te kunnen gaan met het aanbieden van uw diensten en producten aan zowel klanten als leveranciers? Maar ook richting het personeel en de financieel betrokkenen?
Als de Business Impact Analyse (BIA) is voltooid, volgt het vastleggen van plannen en strategieën die u in staat zullen stellen uw bedrijfsvoering snel en effectief te herstellen en voort te zetten, ongeacht de aard en grootte van de verstoring. BCM geeft een solide kader om op te leunen in tijden van crisis en zorgt voor stabiliteit en veiligheid.

De uitvoering van bedrijfshulpverlening, crisismanagement en bedrijfscontinuïteit vereist plannen die als broer en zus met elkaar verbonden dienen te zijn.

Top 10 grootste bedreigingen

 Een cyberaanval wordt door bedrijven opnieuw als de meest grote bedreiging ervaren, volgens het laatste Horizon Scan Report 2017, uitgegeven door het Business Continuity Institute (BCI) in samenwerking met BSI (British Standards Institution). 88% van de organisaties zijn ofwel ‘zeer betrokken’ of ‘bezorgd’ over de mogelijkheid van een cyberaanval. De dreiging van een data-inbreuk blijft op de tweede plaats (81%), terwijl ongeplande IT- en telecomuitval op de derde plaats blijft staan (80%). Voor het eerst in de zesjarige geschiedenis van de studie, is de dreiging van onzekerheid rond de invoering van nieuwe wetten en regels de lijst met de top tien business continuity problemen binnengekomen.

Deze externe gebeurtenissen onderstrepen de onderlinge verwevenheid van de risico's en tonen de noodzaak voor bedrijven om daarmee rekening te houden en dienovereenkomstig te plannen. De mondiale Top 10 bedreigingen 2017 voor de continuïteit van het bedrijf zijn:
1. Cyberaanval
2. Schending Data
3. Ongeplande IT- en telecomuitval
4. Beveiligingsincident
5. Slecht weer
6. Onderbreking netstroom
7. Daad van terrorisme
8. Supply chain verstoringen
9. Beschikbaarheid van belangrijke vaardigheden
10. Nieuwe wet- en regelgeving


Voor de eerste keer sinds de enquête is gehouden, is ook gevraagd welke verstoringen de respondenten in het voorgaande jaar daadwerkelijk hebben ondervonden. De resultaten toonden aan dat negen bedreigingen in de top 10, waarover organisaties bezorgd zijn, ook in de top 10 van de lijst met storingen voorkomen. Ongeplande IT- en telecomuitval kwam binnen op nummer 1, gevolgd door een onderbreking van de netstroom en vervolgens een cyberaanval. Inbreuk kwam uit op de achtste plaats.
In de meest linkerkolom worden de percentages voor de Top 3 Bedreigingen, daadwerkelijke onderbrekingen van de bedrijfscontinuïteit en de top 3 Trends in Europa, onder elkaar gezet.

(Bron: HorizonScan 2017 van The BCI - klik hier voor het volledige rapport)

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top