Bedrijfshulpverlening op de werkvloer: dit komt erbij kijken

15 april 2024 by in Blogs
BHV oefening Utrecht

Bedrijfshulpverlening op de werkvloer: dit komt erbij kijken

15-04-2024

Brand, een ongeval of een hartstilstand… Het kan iedere dag gebeuren op de werkvloer. Ook in jouw organisatie. Wat wil jij dat er gebeurt in een noodsituatie? Waarschijnlijk verwacht je hulp van personen die weten wat zij moeten doen. In de eerste cruciale minuten zijn het de bedrijfshulpverleners die in actie komen. Jouw eigen collega’s dus! En hun taak gaat verder dan het aanleggen van een verbandje.

Elk bedrijf moet een of meerdere bedrijfshulpverleners in huis hebben. Dat staat in artikel 15 van de Arbowet. De rol van deze BHV’ers? Bij een ongeval of brand zo snel mogelijk effectieve hulp verlenen, totdat de professionele hulpverlening arriveert. Zoals de ambulance, brandweer of politie. Het kan echter zomaar 8 minuten voordat zij er zijn, en die eerste minuten kunnen van levensbelang zijn! Het is dan ook essentieel dat BHV’ers weten hoe zij moeten handelen.

De juiste training
Van BHV’ers verwachten we dat zij:

  • eerste hulp verlenen,
  • een beginnende brand bestrijden,
  • werknemers alarmeren en evacueren
  • de communicatie verzorgen met externe diensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst.

Om in de praktijk adequaat en effectief te kunnen optreden is, naast het hebben van de juiste kennis, ervaring essentieel. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat bedrijfshulpverleners goed zijn opgeleid en ieder jaar een herhalingscursus volgen. Lees deze blog maar eens over het belang van oefenen.

Genoeg BHV’ers
BHV’ers hebben dus de taak om adequaat in te grijpen bij noodsituaties, zoals brand in het gebouw of wanneer iemand EHBO nodig heeft. Dat kun jij ook zelf zijn! Het verplichte aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Maar je kunt natuurlijk niet van één medewerker verwachten dat deze altijd aanwezig is om hulpverlening te bieden in een noodsituatie. Daarom geldt vaak; hoe meer BHV’ers, hoe beter.

Heb jij genoeg BHV’ers in jouw organisatie? Het is goed om daar eens kritisch naar te kijken. BHV’ers kunnen zich aanmelden of worden aangewezen. Ze doen dit vaak naast hun gebruikelijke werkzaamheden. In gevaarlijke situaties is vooraf duidelijk wie de leiding neemt en wie de overige medewerkers en gasten begeleidt. Bij een calamiteit is de Hoofd-BHV’er ook de contactpersoon voor hulpdiensten.

Belangrijke vragen rond BHV
Organisaties zijn verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hierbij wordt ook gekeken of de BHV-organisatie op orde is. Vragen die bij een RI&E aan bod komen zijn:

  • Heeft het bedrijf een bedrijfsnood- of ontruimingsplan?
  • Zijn de vluchtwegplattegronden en bewegwijzering op orde en actueel?
  • Zijn er voldoende BHV’ers opgeleid?
  • Hebben de ontruimingsoefeningen plaatsgevonden?
  • Zijn alle BHV middelen – zoals brandblussers, AED en verbandkoffers – aanwezig en gecontroleerd?

De vertaling vanuit de RI&E naar de BHV-organisatie is altijd en overal maatwerk, want iedere organisatie en ieder gebouw is anders.

Hoe veilig is jouw organisatie?
Jaarlijks tellen we in Nederland nog steeds 60 doden, 4.400 bedrijfsongevallen, ruim 4.000 bedrijfsbranden en 11.000 reanimatieoproepen. Als we alle risico’s in beeld hebben en ervoor zorgen dat we genoeg goed opgeleide BHV’ers in huis hebben, dan kunnen deze cijfers dalen. Een mooi streven, want elke klant en iedere medewerker wil zich veilig voelen. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om daaraan te voldoen. Hoe goed is de BHV in jouw organisatie op orde en hoe goed zijn jouw BHV’ers opgeleid?

Crisicom biedt diverse BHV-trainingen aan. Welke training het beste bij jouw bedrijf past, is afhankelijk van de specifieke bedrijfsrisico’s en het kennisniveau van de deelnemers. We geven graag advies op maat.