Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Preventiemedewerker

De -wettelijk verplichte- preventiemedewerker wordt gezien als de spil binnen de organisatie als het gaat over de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

De drie taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. meewerken aan het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen
  2. samenwerken met en advies geven aan Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, of aan de werknemers als er geen OR of PVT in het bedrijf bestaat
  3. helpen bij het uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goed arbobeleid in het bedrijf.

De preventiemedewerker kán ook vraagbaak voor werknemers zijn, of voorlichting en instructie geven, wanneer dit in de RI&E of in de taakomschrijving vermeld staat.

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is en blijft de werkgever.

Voor meer informatie over de Training Preventiemedewerker belt u met afdeling Sales, bereikbaar op 033 – 707 4795 (direct nummer).

  1. Deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker

    Het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) is en blijft maatwerk. De wet vraagt hier geen specifieke diploma’s of opleidingen. Het niveau van de preventiemedewerker wordt bepaald door de arborisico’s die in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan bod komen, de grootte van het bedrijf, en de uit dit alles af te leiden deskundigheidseisen die aan de preventiemedewerker(s) zelf gesteld worden. Ook deze deskundigheidseisen horen thuis in de RI&E (artikel 13.9 arbowet). In bijvoorbeeld een bedrijf met veel gevaarlijke stoffen ligt het voor de hand een preventiemedewerker met expertise op dat terrein aan te stellen.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht