4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

RI&E

Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Op de website Steunpunt RI&E vindt u de enkele uitzonderingen.

Eisen voor een RI&E
Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
•    Een RI&E moet betrouwbaar, actueel en compleet zijn. Natuurlijk besteedt u hierbij de meeste aandacht aan de grootste risico's. Dit zijn de risico's die de meeste mensen treffen of de zwaarste gevolgen hebben.
•    Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Elke werknemer moet de RI&E kunnen raadplegen.
•    U moet de RI&E, als de situatie daartoe aanleiding geeft, vernieuwen.
•    De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen :
 •   inventarisatie van risico's;
 •   evaluatie van risico's ('wegen' van het gevaar);
 •   adviezen van de arbodienst of van de gecertificeerde (interne) arbodeskundige
 •   plan van aanpak
 •    U besteedt in de RI&E aandacht aan risico’s en maatregelen voor bijzondere groepen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld:
- jongeren
- zwangere werkneemsters
- uitzendkrachten en ander flexibel personeel (er kan bijvoorbeeld een extra veiligheidsinstructie nodig zijn).


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht