•  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

BHV E-learning

Wat is de BHV-training met E-learning?

De BHV-training met E-learning is een volwaardige en dynamische BHV-training. De cursist gaat aan de slag met de theorie waar en wanneer dit het beste uitkomt en volgt slechts één praktijkdag buiten de deur. Bij goed gevolg behaalt de cursist het certificaat BHV.

Hoe werkt de E-learning training?
De cursist heeft via een online applicatie toegang tot de theoretische lesstof. Met tussentijdse vragen weet de cursist of de stof voldoende wordt beheerst. Het behalen van een voldoende van de afsluitende toets geeft de cursist toegang tot de BHV-praktijkdag.

De BHV-praktijkdag wordt meerdere malen per jaar op diverse locaties in Nederland georganiseerd. Deze dag bestaat vrijwel alleen uit ‘doen’. Brandblussen, reanimeren, inzet van Automatische Externe Defibrillator (AED) en ontruimen.

Maatwerk

De praktijkdag vindt plaats op het Praktijkcentrum in Amersfoort. Deze kan bij voldoende deelnemers ook bij u op locatie worden gehouden en is dan volledig af te stemmen op uw wensen en uw specifieke bedrijfsrisico’s.

 


De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van de opleiding BHV E-learning:

  •     Bestrijden van een beginnende brand
  •     Levensreddende handelingen, inclusief reanimatie en AED
  •     Alarmeren en ontruimen
  •     Communicatie met (externe) hulpverleners
  •     Nemen van preventieve maatregelen
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht