Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

BHV- en Ontruimoefeningen

Onze visie en werkwijze

Een BHV-oefening of ontruimoefening heeft alleen zin als de BHV-organisatie daar aan toe is. Wanneer u van tevoren al weet dat alles fout zal gaan, hoeft u dus niet te oefenen en kunt u uw tijd en budget beter eerst spenderen aan een goed voorbereide BHV-organisatie.

Wij bieden tal van oefeningen, zoals zogenoemde prikkeloefeningen tot aan (onaangekondigde) algehele ontruimoefeningen. Welke oefening past op dit moment bij uw (BHV-)organisatie? Dit kunt u het beste doornemen met uw accountmanager of mail naar sales (at) crisicom.nl of bel het rechtstreekse salesnummer 033 – 707 4795. Vanuit ervaring denken zij graag met u mee.

Laten we eerlijk zijn: in de meeste organisaties gebeurt het niet zo gek vaak dat de BHV daadwerkelijk moet worden ingezet bij een calamiteit of dat het gehele gebouw moet worden ontruimd. Dus, logisch, daar heeft men ook niet zoveel ervaring mee. Wat dan rest is het zo goed mogelijk voorbereid zijn. De meest ideale situatie om ervaring op te doen, is oefenen in een levensechte, maar veilige en gecontroleerde oefenomgeving. Met echt vuur om de hitte van oplaaiend vuur te voelen en te leren om, desondanks, op de vlammen af te stappen en op te treden. Acteurs en LOTUSslachtoffers, bedreven in educatieve rollenspellen kunnen worden ingezet als extra uitdaging tijdens de ontruiming.

 1. Intakegesprek en leerdoelen BHV-oefening

  Wij starten een oefentraject altijd met een intakegesprek. Hierin bepalen we de opzet van de oefeningen, het uit te rollen scenario en de inzet van mensen en middelen. Hoe staat de BHV-organisatie ervoor en op welk niveau wilt u oefenen? En, als er een oefening komt, wat zijn dan de leerdoelen voor die oefening? Naar aanleiding van de voorbespreking ontvangt u een voorstel met de opzet voor de oefening(en), inclusief stappenplan met tijdpad en kosten. Bij goedkeuring van het voorstel ontvangt u het uitgewerkt draaiboek. Wij verzorgen de (realistische!) oefening vervolgens op professionele wijze. Na de oefening volgt de evaluatie met alle betrokkenen en ontvangt u een verslag met conclusies en aanbevelingen. Op deze manier bent u verzekerd van de meest passende oefening voor uw BHV-organisatie met het hoogste rendement.

 2. Prikkeloefening - Objectverkenning - Algehele Ontruimoefening

  Prikkeloefening
  Met een klein aantal BHV’ers worden op verschillende plaatsen in het pand, en met steeds weer andere BHV’ers, bepaalde scenario’s geoefend. De BHV’er leert zo snel te kunnen omschakelen van medewerker naar BHV’er en direct handelend te kunnen optreden.

  Objectverkenning
  Als voorbereiding op een algehele ontruimingsoefening kan met een objectoefening worden gestart. U oefent met uw BHV-organisatie een brand- en/of ongevallenscenario. Ergens in het pand, bijvoorbeeld in een technische ruimte of kelder, zodat de andere medewerkers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de oefening.

  Algehele Ontruimoefening
  Kent iedereen de beste vluchtroute? Dat is namelijk vaak een heel andere route dan die u gebruikt bij het binnenkomen. Ingeval van het werken met flexplekken kan dit ook dagelijks nog weer een andere situatie c.q. nooduitgang betekenen.

  Een Algehele Ontruimoefening is dus niet alleen een oefening voor de BHV-organisatie! Maar voor iedereen die binnen het pand bij een calamiteit -zichzelf- snel in veiligheid dient te brengen, conform voorop gestelde en afgesproken plannen en procedures.

  Het advies is regelmatig te oefenen om ervaring op te doen en de BHV-organisatie met alle bedachte plannen en ingestelde procedures in de praktijk te testen. Anderzijds wordt zo’n oefening meestal maar één of twee keer per jaar georganiseerd. Dus is het daarbij zaak de oefening zo goed mogelijk voor te bereiden en zorgvuldig uit te voeren om er het hoogste rendement uit te halen.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht