4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Sproeischuimblusser

Sproeischuimblussers zijn vaak inzetbaar, zeer gebruikersvriendelijk en effectief. De nevenschade is gering en het milieu wordt door de blusstof niet of nauwelijks belast. Sproeischuimblussers zijn gevuld met een premix van water en schuimvormend middel.

De sproeischuimblussers worden in de markt ook wel verkocht onder de naam schuimblussers, AFFF blussers, nevelschuimblussers of multiclass blussers.

Deze blussers staan onder permanente druk. Op de manometer is ieder moment af te lezen dat het toestel gebruiksklaar is, zodat u weet dat de brandblusser gereed is voor gebruik.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht