Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Brandbestrijding

Voor elke brand is een bepaald type blusser het meest geschikt. In de kolom hiernaast vindt u onder elkaar de brandblusdeken, de brandslanghaspel alsmede drie types blussers: sproeischuimblusser, CO2-blusser en poederblusser.

Blusmiddelen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Crisicom werkt met blussers met een keurmerk, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze schuim- en CO2-blussers zijn voorzien van een milieukeur, en voldoen aan de vastgestelde eisen voor Brandblusmiddelen (BBM.4, volgnr. MK.64).


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht