Informatie en ontwikkelingen rondom onze trainingen of inzet als BHV-er ten tijde van de COVID-19 maatregelen? Meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Brandbestrijding

Voor elke brand is een bepaald type blusser het meest geschikt. In de kolom hiernaast vindt u onder elkaar de brandblusdeken, de brandslanghaspel alsmede drie types blussers: sproeischuimblusser, CO2-blusser en poederblusser.

Blusmiddelen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Crisicom werkt met blussers met een keurmerk, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze schuim- en CO2-blussers zijn voorzien van een milieukeur, en voldoen aan de vastgestelde eisen voor Brandblusmiddelen (BBM.4, volgnr. MK.64).
Wij zijn trots! Binnen onze branche is Crisicom de eerste opleider (sinds 2015) met een MVO-keurmerk van het FIRA Platform.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht