Bedrijfshulpverlening en de Arbowet

Elke werkgever is verplicht een BHV'er te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Lees meer hierover, zoals over de frequentie van herhalen en de taken van de BHV'er op onze speciale pagina!

Bedrijfshulpverlening en de Arbowet

Elke werkgever is verplicht een BHV'er te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Lees meer hierover, zoals over de frequentie van herhalen en de taken van de BHV'er op onze speciale pagina!

Nieuwsbericht Inspectie SZW november 2012

Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving  overtreden, worden met ingang van volgend jaar, 2013, door de Inspectie SZW harder aangepakt.

Dit heeft Inspecteur-generaal Jan van den Bos maandag 19 november 2012 op een persbijeenkomst in Den Haag bekendgemaakt. Van den Bos gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie, waarbij de focus ligt op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders.

Door de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW, die vorige maand in de Eerste Kamer is aangenomen, krijgt de Inspectie meer mogelijkheden voor haar vernieuwde aanpak. Zo gaan de boetes per 1 januari flink omhoog en kunnen de bedrijven van hardnekkige overtreders eerder worden stilgelegd voor een periode van maximaal drie maanden.

De Inspectie werkt ‘risicogericht’. Ze speurt vooral in sectoren waar kans is op misstanden en waar sprake is van werknemers die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Het gaat dan om sectoren waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel te halen is door de wet te overtreden. Vaak is er sprake van ongeschoold, vuil en gevaarlijk werk.

Klik hier en Lees hier het gehele bericht op de website van Rijksoverheid.nl

Inspectie SZW kondigt hardere aanpak overtredingen aan op het gebied van arbeid en sociale wetgeving

Arbeidsomstandigheden sinds 1 januari 2007

De overheid hanteert sinds 1 januari 2007 een nieuwe arboaanpak. Werkgevers en werknemers hebben meer verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden gekregen om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de sector of de onderneming in te vullen en op deze wijze de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren.

Het risico bestaat echter dat werkgevers denken dat er minder geregeld moet worden, omdat er minder regels in de Arbeidsomstandighedenwet staan. Met name wat betreft de bedrijfshulpverlening wordt nogal eens gedacht dat er sinds een aantal regels uit de Arbowet- en regelgeving geschrapt zijn dit niet meer geregeld hoeft te worden. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal bedrijfshulpverleners (1 op 50 medewerkers/bezoekers) niet gegeven. Dit houdt echter nog steeds in dat er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn om de hulpverlening adequaat en doelmatig te kunnen verlenen.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arboportaal.nl Bedrijfshulpverlening staat beschreven wat de taken van een BHV'er zijn, dat bedrijven verplicht zijn tot het treffen van maatregelen op het gebied van bedrijfshulpverlening, opleiding en uitrusting van de BHV-organisatie en aanvullende aandachtspunten.

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top