Crisicom BHV scan MysteryVictimBHV-scan, nulmeting... MysteryVictim!

Veel bedrijven en instellingen menen hun BHV-organisatie redelijk, voldoende of goed op orde te hebben. Maar wat nu als er een keer écht wat gebeurt? Klopt die mening dan ook en ís de BHV-organisatie ook goed op orde?

Hoe is het met uw bedrijfshulpverleningsorganisatie gesteld? Meten is weten!
MysteryVictim biedt bedrijven en instellingen een test in de eigen omgeving die precies aangeeft hoe hun BHV-organisatie ervoor staat. Hiertoe wordt uw vestiging op willekeurige dagen en tijdstippen bezocht door een mystery victim, tezamen met een observant. In uw gebouw zal de mystery victim iets overkomen waarvoor hulp van de BHV nodig is. De observant meet vervolgens de snelheid van alarmering en respons en de wijze van optreden van uw BHV’ers. Dit wordt na afloop direct met de betrokken bedrijfshulpverleners geëvalueerd, waardoor het ook voor hen een waardevol leermoment is. Daarna wordt nog een ander scenario gedraaid om verbeterpunten direct op te laten pakken of om meerdere BHV’ers gelegenheid te geven te reageren.

MysteryVictim is een op zichzelf staand product en kan worden aangewend als onafhankelijk meetinstrument voor de effectiviteit van uw BHV-organisatie. U hoeft dus géén klant te zijn van Crisicom of van één van haar samenwerkende partners.

Crisicom BHV scan MysteryVictimBHV-scan, nulmeting... MysteryVictim!

Veel bedrijven en instellingen menen hun BHV-organisatie redelijk, voldoende of goed op orde te hebben. Maar wat nu als er een keer écht wat gebeurt? Klopt die mening dan ook en ís de BHV-organisatie ook goed op orde?

Hoe is het met uw bedrijfshulpverleningsorganisatie gesteld? Meten is weten!
MysteryVictim biedt bedrijven en instellingen een test in de eigen omgeving die precies aangeeft hoe hun BHV-organisatie ervoor staat. Hiertoe wordt uw vestiging op willekeurige dagen en tijdstippen bezocht door een mystery victim, tezamen met een observant. In uw gebouw zal de mystery victim iets overkomen waarvoor hulp van de BHV nodig is. De observant meet vervolgens de snelheid van alarmering en respons en de wijze van optreden van uw BHV’ers. Dit wordt na afloop direct met de betrokken bedrijfshulpverleners geëvalueerd, waardoor het ook voor hen een waardevol leermoment is. Daarna wordt nog een ander scenario gedraaid om verbeterpunten direct op te laten pakken of om meerdere BHV’ers gelegenheid te geven te reageren.

MysteryVictim is een op zichzelf staand product en kan worden aangewend als onafhankelijk meetinstrument voor de effectiviteit van uw BHV-organisatie. U hoeft dus géén klant te zijn van Crisicom of van één van haar samenwerkende partners.

Hoog realiteitsgehalte: professionele trainingsacteurs en LOTUS-slachtoffers

Crisicom beschikt over een groot aantal deskundige en ervaren docenten en een groep professionele trainingsacteurs en Lotusslachtoffers: Crisiact, officiële Lotuskring binnen de Organisatie LOTUS, kringnummer 128 regio 6.  Voor de uitvoering van de bezoeken van MysteryVictim worden deze docenten en Lotusslachtoffers ingezet. Ieder scenario wordt uitgevoerd met de daarbij behorende kleding en attributen, waardoor het realiteitsgehalte verder wordt verhoogd.

Over de nulmeting als meetinstrument

Zaken die tijdens de scan aan de orde komen zijn onder andere: opzet, inrichting en continuering interne bedrijfshulpverleningsorganisatie, het bedrijfsnoodplan, controle van middelen (o.a. BHV-kasten, brandblusmiddelen), geoefendheid van de BHV-organisatie, kennis bij de BHV-organisatie, communicatie en de algemene veiligheid. Het betreft hier een momentopname, die echter wel al veel input kan geven om uw BHV-organisatie te verbeteren en het optreden te optimaliseren. Bij twee, drie of vier bezoeken per jaar, steeds in verschillende periodes van het jaar, op verschillende dagen van de week en verschillende tijden van de dag, ook weer met iedere keer wisselende scenario's en situaties, neemt de waarde als van MysteryVictim, van de BHV-scan, als meetinstrument steeds meer toe.

Eenmalige scan of abonnement

MysteryVictim wordt als eenmalige scan aangeboden, maar ook in abonnementsvorm. Wilt u meer informatie over deze bijzonder realistische, onverwachte, maar o zo effectieve test van uw BHV-organisatie? Neemt u dan contact met ons op, telefonisch 033 - 707 4797 of per e-mail. Wij beantwoorden graag uw vragen en geven informatie over de prijzen.

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top