Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplan

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Uw RI&E is leidend voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan, volgens de NEN 4000. Binnen onze website vindt u meer informatie over de NEN 4000.

Ontruimingsplan
Daarbij komen de ontruimingsplannen, die volgens de NEN-norm NTA 8112 (1 tm 9) worden vastgesteld. Op 1 juli 2009 is normontwerp NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen gepubliceerd. Deze nieuwe Nederlandse norm vervangt de complete serie van NTA 8112. De norm is opgesteld om een breder draagvlak te creëren voor de inhoud van de NTA 8112-reeks en om beter aan te sluiten bij de actuele wetgeving en normen. Op de site van NEN vindt u meer informatie.

Het ontruimingsplan omvat in ieder geval de volgende elementen:
- beschrijving bedrijfshulpverleningsorganisatie, organisatie, risico's en alarmering;
- procedures voor het optreden bij calamiteiten per functionaris en scenario;
- veiligheidsplattegronden. Deze plattegronden zijn preventief bedoeld om de BHV'ers nadrukkelijk bekend te maken met alle binnen hun organisatie mogelijk hiervoor genoemde aanwezige zaken. Daarnaast dienen deze plattegronden ervoor de BHV'ers  in staat te stellen, om in het geval van een calamiteit, de externe hulpdiensten eenvoudig, snel en vooral overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie.
- vluchtwegplattegronden. Deze plattegronden zijn bedoeld om alle aanwezige personen, preventief, eenvoudig, snel en overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie en in het geval van een calamiteit, te 'begeleiden' bij het ondernemen van de juiste actie. Deze plattegronden moeten op strategische plaatsen worden opgehangen.

Zie ook Algehele ontruimingsoefening, met het oog op de juiste vluchtroute. Klik hier voor meer informatie.

Ook op de site van het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u meer informatie.

Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplan

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Uw RI&E is leidend voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan, volgens de NEN 4000. Binnen onze website vindt u meer informatie over de NEN 4000.

Ontruimingsplan
Daarbij komen de ontruimingsplannen, die volgens de NEN-norm NTA 8112 (1 tm 9) worden vastgesteld. Op 1 juli 2009 is normontwerp NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen gepubliceerd. Deze nieuwe Nederlandse norm vervangt de complete serie van NTA 8112. De norm is opgesteld om een breder draagvlak te creëren voor de inhoud van de NTA 8112-reeks en om beter aan te sluiten bij de actuele wetgeving en normen. Op de site van NEN vindt u meer informatie.

Het ontruimingsplan omvat in ieder geval de volgende elementen:
- beschrijving bedrijfshulpverleningsorganisatie, organisatie, risico's en alarmering;
- procedures voor het optreden bij calamiteiten per functionaris en scenario;
- veiligheidsplattegronden. Deze plattegronden zijn preventief bedoeld om de BHV'ers nadrukkelijk bekend te maken met alle binnen hun organisatie mogelijk hiervoor genoemde aanwezige zaken. Daarnaast dienen deze plattegronden ervoor de BHV'ers  in staat te stellen, om in het geval van een calamiteit, de externe hulpdiensten eenvoudig, snel en vooral overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie.
- vluchtwegplattegronden. Deze plattegronden zijn bedoeld om alle aanwezige personen, preventief, eenvoudig, snel en overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie en in het geval van een calamiteit, te 'begeleiden' bij het ondernemen van de juiste actie. Deze plattegronden moeten op strategische plaatsen worden opgehangen.

Zie ook Algehele ontruimingsoefening, met het oog op de juiste vluchtroute. Klik hier voor meer informatie.

Ook op de site van het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u meer informatie.

Bouwbesluit 2012 Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.

Dit infoblad gaat in op de omgevingsvergunning en de gebruiksmelding. Klik hier en ga direct naar de juiste pagina binnen de website van de Rijksoverheid en download het pdf bestand.

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top