Crisicom is sinds begin 2015 beloond door het FIRA Sustainability Platform, nadat wij ons aan het belang en de zeven principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben gecommiteerd en deze vanuit onze organisatie, activiteiten en dienstverlening hebben toegelicht. FIRA op haar beurt heeft onze commitments geverifieerd en met een Assurance Statement goedgekeurd.

Crisicom was in 2015 in Nederland de eerste BHV-aanbieder met deze MVO-waardering en de jaarlijkse verificatie door het FIRA Platform.

De hertoetsing vindt jaarlijks plaats en wordt dan eveneens uitgebreid qua scope. De beoordeling heeft maart 2018 tot een verlenging van de status geleid. De Assurance Statement vermeldt:

'We compliment Crisicom for its efforts to create awareness on (corporate) safety, also by seeking a national platform to advocate safe working conditions as well as civil safety. Other practices are focused on safe training conditions for participants and trainers, environment, human development, and social investment. Management approach is in place. Crisicom has committed to the template CSR declaration, including commitment to all CSR principles and to progress on material issues.'

In december 2017 heeft de hertoetsing voor 2018 plaatsgevonden. Op 23 maart 2018 is het Assurance Statement verstrekt.

Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het FIRA platform bevordert transparantie en maakt duurzaamheid bespreekbaar.


Het FIRA Platform en de werkwijze is gebaseerd op internationale standaarden voor MVO zoals: ISO26000, GRI en AA1000.

 

De zeven MVO core issues zijn:
1. behoorlijk bestuur
2. mensenrechten
3. arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers
4. transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering
5. eerlijk zaken doen tussen onze organisatie en de waardeketen
6. adequate en eerlijke informatie aan de gebruikers van onze producten en/of dienstverlening
7. betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

Crisicom onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van MVO.

Jaarlijks zullen wij, onder begeleiding en toezicht van het FIRA Platform, ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze nog in lijn is met onze toekomstvisie.

Als u hier klikt wordt u doorgeleid naar de website van het FIRA Platform.

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top